Loading

wait a moment

Bank of England će dozvoliti EU bankama nepromijenjen nastavak operacija nakon Brexita

Bank of England planira dozvoliti svim europskim bankama da zadrže sve operacije u Velikoj Britaniji u trenutnom obliku, time dajući do znanja europskim bankama da očekuju istu regulativu prema engleskim bankama. Predstavnici banke tvrde da se žele unaprijed pripremiti s procjenom mogućih rizika koji se odnosi na 177 banaka i osiguravajućih društava s podružnicama u Londonu, nakon dogovora između premijerke Therese May i EU dužnosnika o provođenju druge faze Brexita.

U potezu koji unapređuje trgovinske pregovore između Velike Britanije i Europske Unije, banka je priopćila kako će procijeniti poslovanje svake strane banke da odluči treba li se pretvoriti u podružnicu koja ga učinkovito odvaja od svog inozemnog roditelja s vlastitim kapitalom. Banke sa sjedištem u EEA žele održavati podružnice u Velikoj Britaniji, koje su jeftinije za poslovanje i spadaju pod izravniju kontrolu. One također zadržavaju svog glavnog regulator u svojoj domovini.

Budući da komisija inzistira da Velika Britanija ne može imati koristi od trgovinskog sporazuma koji pokriva grad, ona jača nadzor nad financijskim centrima izvan EU. 

Očekuje se da će većina podružnica zadržati svoj trenutni status unatoč potrebi da se zadovolje stroga pravila. BoE je kazao kako će provesti široku procjenu potencijalnog rizika koje predstavljaju te podružnice , iako će se snažno osloniti na suradnju s regulatorima diljem EU.

Podružnice koje se smatraju sustavnim rizikom za londonski financijski centar mogu biti prisiljene da se pretvore u pod podružnice.

Očekuje se da će Riznica dati Banci dodatne ovlasti za nadzor stranih bankovnih poslovnica u Velikoj Britaniji, posao koji u velikoj mjeri provode regulatori sa sjedištem unutar EU.

Također se očekuje se kako će neki pro-Brexit aktivisti vidjeti ovaj potez kao odbacivanje velike pregovaračke monete u trgovinskim razgovorima.

Ovime je Velika Britanija možda zaprijetila da će blokirati pristup EU objektima u gradu, kao cijenu koncesija na drugim područjima, kao što su prava na proizvodnju i ribolov.

Međutim, guverner banke Mark Carney izjavio je u srijedu zastupnicima u parlamentu, u odboru za odabir trezora, kako će odluka o dopuštenju banaka EU biti da nastave s radom prema postojećim pravilima Ujedinjenog Kraljevstva preuzeta je uz pretpostavku da će se “visok stupanj supervizorske suradnje s EU” nastaviti i nakon Brexita.

“To nikako ne bi bio dobar ishod za sustav, za Europu ili za Veliku Britaniju”, ako nadzorna suradnja s EU ne može biti održavana kao što je to za druge zemlje, poput SAD, kazao je.

Trenutno banke i financijske institucije izvan EU mogu dobiti pristup europskim tržištima kapitala, ako se pravila u svojoj domovini smatraju ekvivalentnim standardima EU. Smatra se da su zemlje poput SAD-a, Švicarske i Australije prošle test “ekvivalencije” EU-a u određenim područjima regulacije, ali status se može povući u bilo kojem trenutku.

Komisija je u srijedu objavila nacrt zakona kako bi pooštrila kriterije ekvivalentnosti. Neki dužnosnici sugeriraju da nacrt zakona može značiti da tvrtke izvan EU, uključujući financijske institucije u Velikoj Britaniji, tražeći visoku razinu pristupa na jedinstvenom tržištu, dužne su slijediti Bruxellesova pravila o bonusima za bankare – ograničena na dvostruku godišnju plaću.